Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
PFRON SFK SOF-MP 01 - dane dotyczące miesięcznych sprawozdań z wykonania planu finansowego oraz przychodów i wpłat z tytułu obowiązkowych płatności na PFRON
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody z tytułu wpłat obowiązkowych
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Wpłaty z tytułu wpłat obowiązkowych
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
3 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Przychody
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
4 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Koszty realizacji zadań
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Dane finansowe wybranych jednostek sektora instytucji rządowych i samorządowych Amortyzacja PFRON
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
6 Transakcje sektora instytucji rządowych i samorządowych Odpis aktualizacyjny wartość należności z tytułu wpłat na PFRON, pożyczek, odsetek i innych należności
Zmienna ilościowa
  • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego