Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
PFRON SODiR 04 - dane dotyczące rolników
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Niepełnosprawni według stopnia niepełnosprawności Rodzaj rolnika Zmienna jakościowa
  • kwartał
2 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Numer w rejestrze PFRON Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne Imię Zmienna identyfikacyjna
5 Dane identyfikacyjne Nazwisko Zmienna identyfikacyjna
6 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Kod TERYT gminy, ) Zmienna adresowa
  • okres referencyjny zbioru
7 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Nazwa miejscowości, Kod pocztowy, Nazwa ulicy, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
  • okres referencyjny zbioru
8 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Stopień niepełnosprawności Zmienna jakościowa
  • okres referencyjny zbioru
9 Dane identyfikacyjne PESEL osoby niepełnosprawnej zamieszkałej z rolnikiem Zmienna identyfikacyjna
10 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Stopień niepełnosprawności osoby zamieszkałej z rolnikiem Zmienna jakościowa
  • okres referencyjny zbioru