Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
PIP WP 01 - dane o wypadkach przy pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wypadki przy pracy Skutki wypadku Zmienna jakościowa
  • rok
2 Wypadki przy pracy Data wypadku Zmienna określająca czas
  • dzień zdarzenia
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Dane adresowe i terytorialne Adres jednostki sprawozdawczej (składowe: Miejscowość, Ulica, ) Zmienna adresowa
  • kwartał