Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
SW SI EMERYT 01 - dane dotyczące świadczeń systemu zaopatrzeniowego w służbie więziennej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Osoby objęte systemem emerytalno-rentowym (czynne zawodowo)
 • Płeć
 • Miesięczne wynagrodzenie
 • Staż pracy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Świadczeniobiorcy pobierający emeryturę
 • Płeć
 • Staż pracy
 • Miesięczne wynagrodzenie
 • Wysokość świadczenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Świadczeniobiorcy pobierający rentę
 • Płeć
 • Wysokość świadczenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Świadczeniobiorcy pobierający rentę rodzinną
 • Płeć
 • Wysokość świadczenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Ubezpieczenia społeczne w tym dotyczące rolników Osoby, które w danym roku weszły do systemu emerytalno–rentowego
 • Płeć
 • Miesięczne wynagrodzenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok