Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
G-10.m - miesięczne dane o energii elektrycznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
4 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
5 Rodzaj prowadzonej działalności Rodzaj działalności Zmienna identyfikacyjna
6 Dane adresowe i terytorialne Adres prowadzenia działalności gospodarczej Zmienna identyfikacyjna
7 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
8 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba jednostek wytwórczych / elektrowni / elektrociepłowni
 • Rodzaje jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
9 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna brutto
 • Rodzaje jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
10 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
 • Rodzaje jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
11 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej z wody przepompowanej
 • Rodzaje jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
12 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej z własnej produkcji na produkcję energii elektrycznej
 • Rodzaje jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
13 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej z własnej produkcji na produkcję energii elektrycznej - przez urządzenia ochrony środowiska
 • Rodzaje jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
14 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej z własnej produkcji na produkcję ciepła
 • Rodzaje jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
15 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej na pompowanie wody
 • Rodzaje jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
16 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wprowadzona do sieci
 • Rodzaje jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
17 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna dostarczona bezpośrednio odbiorcom
 • Rodzaje jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
18 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej z zakupu na potrzeby energetyczne produkcji energii elektrycznej
 • Rodzaje jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
19 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej z zakupu na potrzeby energetyczne produkcji ciepła
 • Rodzaje jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
20 Ciepło i energia elektryczna Dostawy paliwa do elektrowni i elektrociepłowni
 • Paliwa podstawowe i pozostałe
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Ciepło i energia elektryczna Dostawy paliwa do elektrowni i elektrociepłowni - z kraju
 • Paliwa podstawowe i pozostałe
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Bilanse paliw i energii Zużycie nośnika energii
 • Paliwa (zużycie)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
23 Ciepło i energia elektryczna Zużycie paliwa na produkcję energii elektrycznej – podział paliwa według metody fizycznej
 • Paliwa (zużycie)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
24 Ciepło i energia elektryczna Zużycie paliwa na produkcję energii elektrycznej – podział paliwa według metody elektrowni równoważnej
 • Paliwa (zużycie)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
25 Ciepło i energia elektryczna Zużycie paliwa na produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu – podział paliwa według metody fizycznej
 • Paliwa (zużycie)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
26 Ciepło i energia elektryczna Zużycie paliwa na produkcję energii elektrycznej w skojarzeniu – podział paliwa według metody elektrowni równoważnej
 • Paliwa (zużycie)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
27 Bilanse paliw i energii Zapas nośnika energii
 • Paliwa (zapas)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
28 Ciepło i energia elektryczna Zapas paliwa u dostawcy
 • Paliwa (zapas)
Rozwiń grupowanie
 • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
29 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba jednostek wytwórczych / elektrowni / elektrociepłowni
 • Instalacje oze i chp (mies.)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
30 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • Instalacje oze i chp (mies.)
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
31 Ciepło i energia elektryczna Produkcja energii elektrycznej
 • Instalacje oze i chp (mies.)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
32 Ciepło i energia elektryczna Energia elektryczna wprowadzona do sieci
 • Instalacje oze i chp (mies.)
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
33 Ciepło i energia elektryczna Różnica bilansowa energii elektrycznej
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
34 Ciepło i energia elektryczna Przepływy energii elektrycznej z zagranicy
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
35 Ciepło i energia elektryczna Przepływy energii elektrycznej za granicę
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
36 Infrastruktura elektroenergetyczna Nazwa planowanej do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii Zmienna identyfikacyjna
37 Infrastruktura elektroenergetyczna Lokalizacja planowanej do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii Zmienna identyfikacyjna
 • miesiąc
38 Infrastruktura elektroenergetyczna Napięcie sieci, do której ma być przyłączona instalacja odnawialnego źródła energii
 • kV
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
39 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna planowanej do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii
 • MW
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
40 Infrastruktura elektroenergetyczna Przewidywany rok uruchomienia planowanej do przyłączenia instalacji odnawialnego źródła energii Zmienna określająca czas
 • miesiąc
41 Infrastruktura elektroenergetyczna Nazwa nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji Zmienna identyfikacyjna
42 Dane identyfikacyjne Nazwa przedsiębiorstwa (właściciel elektrowni) Zmienna identyfikacyjna
43 Dane identyfikacyjne REGON nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji Zmienna identyfikacyjna
44 Ciepło i energia elektryczna PKD nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji Zmienna identyfikacyjna
45 Infrastruktura elektroenergetyczna Lokalizacja nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji Zmienna identyfikacyjna
46 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Adres właściciela elektrowni (składowe: Miejscowość, Kod TERYT województwa, ) Zmienna adresowa
 • miesiąc
47 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc zainstalowana elektryczna nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji
 • MW
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
48 Infrastruktura elektroenergetyczna Moc osiągalna elektryczna nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji
 • MW
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
49 Ciepło i energia elektryczna Data rozpoczęcia eksploatacji nowej instalacji odnawialnego źródła energii i jednostki kogeneracji Zmienna określająca czas
 • miesiąc
50 Ciepło i energia elektryczna Przepływy energii elektrycznej z zagranicy
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
51 Ciepło i energia elektryczna Przepływy energii elektrycznej za granicę
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • miesiąc
52 Ciepło i energia elektryczna Moc zainstalowana elektryczna
 • Rodzaj jednostek wytwórczych
Rozwiń grupowanie
 • MW
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
53 Infrastruktura elektroenergetyczna Rodzaj jednostki wytwórczej Zmienna opisowa
 • miesiąc
54 Infrastruktura elektroenergetyczna Liczba jednostek wytwórczych / elektrowni / elektrociepłowni
 • szt.
 • MW
Zmienna ilościowa
 • miesiąc