Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
G-11e - sprawozdanie o cenach energii elektrycznej według kategorii standardowych odbiorców końcowych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
 • I półrocze
 • II półrocze
4 Ciepło i energia elektryczna Odbiorcy końcowi energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
5 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • II półrocze
 • I półrocze
6 Ciepło i energia elektryczna Zużycie energii elektrycznej / ilość przesłanej energii elektrycznej
 • Umowy rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • MWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
7 Ciepło i energia elektryczna Średnie maksymalne zapotrzebowanie mocy elektrycznej
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • kW
Zmienna ilościowa
 • II półrocze
 • I półrocze
8 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia cena sprzedaży energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / kWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
9 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia jednostkowa wartość podatków dotyczących sprzedanej energii elektrycznej
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / kWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
10 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia cena usług przesyłowych / dystrybucyjnych
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / kWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
11 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia jednostkowa wartość podatków dotyczących usług przesyłowych / dystrybucyjnych
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / kWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
12 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia jednostkowa wartość opłat abonamentowych
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / kWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
13 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia jednostkowa wartość pozostałych opłat
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / kWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
14 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Średnia jednostkowa wartość rabatów i upustów
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / kWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
15 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Łączna średnia cena energii elektrycznej bez żadnych podatków
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / kWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
16 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Łączna średnia cena energii elektrycznej bez podatku VAT
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / kWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
17 Dane ekonomiczne przedsiębiorstw sektora energii Łączna średnia cena energii elektrycznej ze wszystkimi podatkami
 • Umowy kompleksowe, rozdzielone
 • Kategorie odbiorców standardowych
Rozwiń grupowanie
 • zł / kWh
Zmienna ilościowa
 • I półrocze
 • II półrocze
18 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
19 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety