Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
UG UN 01 - dane dotyczące innych obiektów, w których świadczone są usługi noclegowe
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa obiektu Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Adres e-mail, Numer telefonu, Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
  • rok
3 Dane adresowe i terytorialne Adres do korespondencji (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
  • rok
4 Turystyczna baza noclegowa Okres świadczenia usług (całoroczne, sezonowe) Zmienna jakościowa
  • rok
5 Turystyczna baza noclegowa Turystyczny obiekt noclegowy Zmienna jakościowa
  • rok
6 Turystyczna baza noclegowa Pokoje w turystycznych obiektach noclegowych
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
7 Turystyczna baza noclegowa Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych
  • msc.
Zmienna ilościowa
  • rok
8 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna