Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2020

Zestaw:
ULC RCSP 02 - dane dotyczące przeniesienia prawa własności samolotów dotyczące krajów UE, rezydent/nierezydent
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj pochodzenia Zmienna jakościowa
  • miesiąc
2 Międzynarodowa wymiana towarowa Kod towaru CN Zmienna jakościowa
  • miesiąc
3 Międzynarodowa wymiana towarowa Ilość w uzupełniającej jednostce miary
  • jednostka z wymiaru
Zmienna ilościowa
  • miesiąc
4 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj wysyłki Zmienna jakościowa
  • miesiąc
5 Międzynarodowa wymiana towarowa Kraj przeznaczenia Zmienna jakościowa
  • miesiąc