Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
B-01 - sprawozdanie o sprzedaży produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Produkcja budowlano-montażowa Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
 • sprzedaż produkcji budowlano-montażowej
 • klasyfikacja PKOB
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Produkcja budowlano-montażowa Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej przedsiębiorstw budowlanych
 • województwa
 • Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej
 • Polska
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Produkcja budowlano-montażowa Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej poza granicami kraju przez przedsiębiorstwa budowlane
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Produkcja budowlano-montażowa Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej przez podwykonawców
 • sprzedaż produkcji budowlano-montazowej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Pracujący, w tym zatrudnieni Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych poza granicami kraju
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Produkcja budowlano-montażowa Koszty produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej siłami własnymi
 • Koszty produkcji budowlano-montażowej
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Informacje o sprawozdawcy Przyczyna przekazania sprawozdania negatywnego Zmienna jakościowa
 • rok
8 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Produkcja budowlano-montażowa Roboty te wykonywane były (proszę zaznaczyć wszystkie opcje, które dotyczyły działalności Panstwa firmy) Zmienna jakościowa
 • rok
12 Produkcja budowlano-montażowa Czy przedsiębiorstwo w roku sprawozdawczym prowadziło księgi rachunkowe i stosowało kalkulacyjny układ kosztów ? Zmienna jakościowa
 • rok
13 Informacje o sprawozdawcy Przyczyna przekazania sprawozdania negatywnego Zmienna opisowa
 • rok
14 Produkcja budowlano-montażowa Czy przedsiębiorstwo wykonywalo w roku sprawozdawczym roboty budowlano-montażowe (związane z budową, remontem lub konserwacją obiektów budowlanych?) Zmienna jakościowa
 • rok