Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
UZP BZP 01 - dane w zakresie ogłoszeń o zamówieniu w zakresie: zamawiający, przedmiot zamówienia, informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym, procedura
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Nazwa jednostki Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, Numer fax, Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
  • rok
4 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej, ) Zmienna adresowa
  • rok
5 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Zamawiający publiczne zamówienia Zmienna jakościowa
  • rok
6 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Nazwa zamówienia publicznego Zmienna opisowa
  • rok
7 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Rodzaj zamówienia publicznego Zmienna jakościowa
  • rok
8 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Przedmiot zamówienia publicznego Zmienna opisowa
  • rok
9 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Tryb udzielenia zamówienia publicznego Zmienna jakościowa
  • rok
10 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
11 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Kraj, Województwo, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, ) Zmienna adresowa
  • rok
12 Współpraca organizacji non-profit z innymi podmiotami Zamówienia publiczne Zmienna jakościowa
  • rok