Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
ZE SI 01 - dane dotyczące wartości odwodnienia z uwzględnieniem wód podziemnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zasoby wód podziemnych Wody zrzucone do cieków powierzchniowych
  • Rodzaj zrzuconych wód podziemnych
Rozwiń grupowanie
  • m3
Zmienna ilościowa
  • rok
2 Dane identyfikacyjne ID złoża Zmienna identyfikacyjna