Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
GUGiK-2.00 - sprawozdanie o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Obręby ewidencyjne, dla których założono powiatową bazę GESUT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Obręby ewidencyjne, dla których założono inicjalną bazę danych GESUT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Obręby ewidencyjne, dla których rozpoczęto (ale nie zakończono) zakładanie powiatowej bazy GESUT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Sieci uzbrojenia terenu występujące
 • rodzaj sieci uzbrojenia terenu
Rozwiń grupowanie
 • TAKNIE
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
5 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Średni koszt założenia 1 ha powiatowej bazy GESUT
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Obręby ewidencyjne, dla których należy założyć powiatową bazę GESUT
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Zakończono zakładanie powiatowej bazy GESUT Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu Obręby ewidencyjne w jednostce ewidencyjnej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Informacje o geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu System teleinformatyczny, w którym prowadzona jest powiatowa baza GESUT Zmienna opisowa
 • 31 grudnia