Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
NBP PEGAZ 10 - dane dotyczące bilansu płatniczego Polski
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Bilans płatniczy Polski Rachunek bieżący bilansu płatniczego Polski
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
2 Bilans płatniczy Polski Saldo dochodów pierwotnych bilansu płatniczego Polski
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
3 Bilans płatniczy Polski Saldo dochodów wtórnych bilansu płatniczego Polski
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
4 Bilans płatniczy Polski Rachunek kapitałowy bilansu płatniczego Polski
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
5 Bilans płatniczy Polski Rachunek finansowy bilansu płatniczego Polski
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
6 Bilans płatniczy Polski Pochodne instrumenty finansowe w bilansie płatniczym Polski
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
7 Bilans płatniczy Polski Saldo oficjalnych aktywów rezerwowych
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
8 Bilans płatniczy Polski Stan oficjalnych Aktywów Rezerwowych
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
9 Bilans płatniczy Polski Saldo błędów i opuszczeń
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
10 Bilans płatniczy Polski Inwestycje polskich rezydentów za granicą
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
11 Bilans płatniczy Polski Inwestycje nierezydentów w Polsce
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca