Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
NBP BIS 03 - dane dotyczące: podaży pieniądza i czynników jego kreacji, kursów walut, stóp procentowych i ich statystyki
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Podaż pieniądza Podaż pieniądza M1
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
2 Podaż pieniądza Podaż pieniądza M2
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
3 Podaż pieniądza Podaż pieniądza M3
 • mln PLN
Zmienna ilościowa
 • koniec miesiąca
4 Podaż pieniądza Kursy walut średnie narastająco
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
5 Podaż pieniądza Kursy walut na koniec okresu
 • PLN
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
6 Podaż pieniądza Stopa referencyjna NBP
 • %
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
7 Podaż pieniądza Stopa lombardowa NBP
 • %
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
8 Podaż pieniądza Stopa depozytowa NBP
 • %
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
9 Podaż pieniądza Stopa redyskonta weksli NBP
 • %
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego