Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 14 - dane dotyczące hałasu drogowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring hałasu Mieszkańcy eksponowani na hałas drogowy w porze dzienno-wieczorno-nocnej w aglomeracjach powyżej 250 tys. mieszkańców
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • lata 2012 - 2017
2 Monitoring hałasu Mieszkańcy eksponowani na hałas drogowy w porze nocnej w aglomeracjach powyżej 250 tys. mieszkańców
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • lata 2012 - 2017
3 Monitoring hałasu Mieszkańcy eksponowani na hałas drogowy w porze nocnej w aglomeracjach od 100 do 250 tys. mieszkańców
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • lata 2012 - 2017
4 Monitoring hałasu Mieszkańcy eksponowani na hałas drogowy w porze dzienno-wieczorno-nocnej w aglomeracjach od 100 do 250 tys. mieszkańców
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • lata 2012 - 2017