Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
PKW SI 01 - dane dotyczące kandydatów i wyników wyborów prezydenckich, do Sejmu i Senatu, do Parlamentu Europejskiego, na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do organów jednostek samorządu terytorialnego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Wybory i ich wyniki Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Wybory
  • Tury
Rozwiń grupowanie
  • szt.
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • dzień zdarzenia
2 Wybory i ich wyniki Kandydaci biorący udział w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  • Tury
  • Kandydaci w wyborach prezydenta RP
Rozwiń grupowanie
  • szt.
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • dzień zdarzenia