Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
GIOŚ PMŚ 15 - dane dotyczące hałasu przemysłowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Monitoring hałasu Skontrolowane zakłady emitujące hałas przemysłowy, będący w centralnej ewidencji systemu kontroli klimatu akustycznego
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • lata 1993 - 2016
2 Monitoring hałasu Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • lata 1993 - 2016
3 Monitoring hałasu Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego w porze dziennej
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • lata 1993 - 2016
4 Monitoring hałasu Zakłady przekraczające poziomy dopuszczalne dla hałasu przemysłowego w porze nocnej
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • lata 1993 - 2016