Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MF CRP KEP 04 - dane dotyczące spółek tworzących podatkowe grupy kapitałowe
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON spółki tworzącej grupę kapitałową Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Data początku ważności adresu Zmienna określająca czas
  • 31 grudnia
3 Dane identyfikacyjne NIP grupy kapitałowej Zmienna identyfikacyjna