Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
H-01a - sprawozdanie o działalności sklepów, aptek i stacji paliw
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
 • Struktura sprzedaży detalicznej H-01a
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Infrastruktura handlowa Specjalizacja branżowa sklepu Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Dane identyfikacyjne Nr sklepu / apteki / stacji paliw Zmienna identyfikacyjna
7 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Proszę wprowadzić opis towarów ujętych w wierszu 43
 • Struktura sprzedaży detalicznejw tys. zł - H-01a
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
8 Cechy organizacyjno-prawne Czy sklep / apteka / stacja paliw działał / a 31 XII 2020 r. Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna identyfikacyjna
10 Informacje o sprawozdawcy e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
11 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
12 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Miejscowość, Ulica, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
13 Dane identyfikacyjne REGON biura rachunkowego Zmienna identyfikacyjna
14 Dane identyfikacyjne Czy za Państwa firmę wypełnia sprawozdanie biuro rachunkowe? Zmienna jakościowa
 • rok