Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
NIPiP CRPiP 01 - dane o pielęgniarkach i położnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne PESEL Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
  • rok
3 Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko Zmienna opisowa
  • rok