Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
G-05 - sprawozdanie o kosztach zużycia materiałów, energii i usług obcych oraz wartości zapasów materiałów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów, energii obcej i usług obcych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów, energii obcej i usług obcych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów, energii obcej i usług obcych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów, energii obcej i usług obcych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Koszty zużycia materiałów, energii obcej i usług obcych
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Dane bilansowe Zapasy - Materiały
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
7 Dane bilansowe Zapasy - Materiały
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • 1 stycznia
 • 31 grudnia
8 Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) Pozostałe koszty rodzajowe - podróże służbowe
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna