Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
H-01w - sprawozdanie o sieci handlowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Sprzedaż detaliczna i hurtowa Sprzedaż detaliczna towarów (łącznie z podatkiem VAT)
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
2 Infrastruktura handlowa Sklepy, apteki, stacje paliw
 • ob.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Infrastruktura handlowa Specjalizacja branżowa sklepu Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
4 Infrastruktura handlowa Powierzchnia sprzedażowa sklepu / apteki
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Infrastruktura handlowa Pracujący w sklepie / aptece / stacji paliw
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Cechy organizacyjno-prawne Forma organizacyjna sklepu Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
7 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Miejscowość, Ulica, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
10 Dane identyfikacyjne Nr sklepu / apteki / stacji paliw Zmienna identyfikacyjna
11 Dane identyfikacyjne REGON biura rachunkowego Zmienna identyfikacyjna
12 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
13 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna identyfikacyjna
14 Informacje o sprawozdawcy e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
15 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
16 Cechy organizacyjno-prawne Jeżeli Państwa firma nie działała, prosimy zaznaczyć przyczynę. Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
17 Cechy organizacyjno-prawne Czy Państwa firma działała 31 XII 2019 r.? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
18 Infrastruktura handlowa Czy jednostka posiadała sklep, aptekę lub stację paliw w dniu 31 XII 2019 r.? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
19 Dane identyfikacyjne Czy za Państwa firmę wypełnia sprawozdanie biuro rachunkowe? Zmienna jakościowa
 • rok