Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
PLPKPT PPŁ 02 - dane o przewozach pasażerów według regionów
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Przewozy pasażerów Przewozy pasażerów transportem kolejowym
  • Kierunek komunikacji
  • Transport kolejowy
  • Stacja wsiadania/wysiadania pasażerów w krajowym transporcie kolejowym
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • rok