Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MRiPS SI KDR 02 - dane o rodzinach, którym przyznano Kartę Dużej Rodziny
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Świadczenia na rzecz rodziny Karta Dużej Rodziny
  • szt.
Zmienna ilościowa
2 Świadczenia na rzecz rodziny Beneficjenci Karty Dużej Rodziny
  • szt.
Zmienna ilościowa
3 Dane adresowe i terytorialne Lokalizacja Ośrodka Pomocy Społecznej (składowe: Kod TERYT województwa, Kod TERYT powiatu, Kod TERYT gminy z uwzględnieniem podziału na miasto i wieś oraz dzielnice m. st. Warszawy i delegatury w miastach, ) Zmienna adresowa
  • rok