Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
K-01 - sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Cechy organizacyjno-prawne Organizator jednostki Zmienna jakościowa
 • rok
3 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej, ) Zmienna adresowa
 • rok
4 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • rok
5 Działalność artystyczna i rozrywkowa Instytucja Zmienna jakościowa
 • rok
6 Działalność artystyczna i rozrywkowa Jednostka posiada zespół artystyczny Zmienna jakościowa
 • rok
7 Działalność artystyczna i rozrywkowa Sceny
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność artystyczna i rozrywkowa Miejsca na widowni w stałych salach
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) w kraju
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) w kraju w stałej sali
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
12 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Internetowy system rezerwacji biletów Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) w kraju
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) w kraju w stałej sali
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność artystyczna i rozrywkowa Premiery
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia w repertuarze
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Działalność artystyczna i rozrywkowa Koprodukcje polskie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność artystyczna i rozrywkowa Koprodukcje zagraniczne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność artystyczna i rozrywkowa Szkolne audycje muzyczne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) dla dzieci i młodzieży
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) w kraju
 • Wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) w kraju
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) w kraju w ramach festiwali
 • Wieś
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) w kraju w ramach festiwali
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) w kraju
 • Wieś
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) w kraju
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
27 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) w kraju w ramach festiwali
 • Wieś
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) w kraju w ramach festiwali
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
29 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) za granicą
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
30 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) za granicą w ramach festiwali
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
31 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) za granicą
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
32 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) za granicą w ramach festiwali
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
33 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) artystów i zespołów zagranicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
34 Działalność artystyczna i rozrywkowa Przedstawienia (koncerty) artystów i zespołów zagranicznych w ramach festiwali
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
35 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) występów artystów i zespołów zagranicznych
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Działalność artystyczna i rozrywkowa Widzowie (słuchacze) występów artystów i zespołów zagranicznych w ramach festiwali
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty zdigitalizowane
 • Rodzaje obiektów zdigitalizowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Wydatki poniesione na digitalizację
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
39 Działalność artystyczna i rozrywkowa Tematy lekcji cyklicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
40 Działalność artystyczna i rozrywkowa Tematy lekcji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
41 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez cyklicznych
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
42 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
43 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy cykliczne
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
44 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie elektronicznej dostępne przez Internet
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
46 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie elektronicznej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
47 Działalność wydawnicza Nakład tytułów wydawanych w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
48 Działalność wydawnicza Tytuły wydawane w formie drukowanej
 • Rodzaje wydawnictw
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
49 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
50 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
51 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący - pracownicy merytoryczni - zespół artystyczny
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
52 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący - pracownicy merytoryczni
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
53 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
54 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy pełnozatrudnieni
 • Zatrudnienie wg płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
55 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
56 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
57 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
58 Informacje o sprawozdawcy E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety