Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
K-03 - sprawozdanie biblioteki
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
2 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Działalność bibliotek Bazy danych tworzone przez bibliotekę
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność bibliotek Biblioteka działa w strukturze innej instytucji Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
5 Działalność bibliotek Biblioteka jest czynna w niedzielę Zmienna jakościowa
 • rok
6 Działalność bibliotek Biblioteka jest czynna w sobotę Zmienna jakościowa
 • rok
7 Działalność bibliotek Biblioteka naukowa Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
8 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Biblioteka posiada dostęp do Internetu szerokopasmowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Działalność bibliotek Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy bazy danych Zmienna jakościowa
 • rok
10 Działalność bibliotek Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy bibliotekę cyfrową Zmienna jakościowa
 • rok
11 Działalność bibliotek Biblioteka tworzy samodzielnie lub we współpracy repozytorium Zmienna jakościowa
 • rok
12 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Biblioteka umożliwia korzystanie z Internetu bezprzewodowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Biblioteka umożliwia korzystanie z urządzeń kopiujących Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
14 Działalność bibliotek Blogi biblioteczne, kanał RSS (wiadomości, ogłoszenia, wydarzenia w bibliotece) Zmienna jakościowa
 • rok
15 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Budynek jest wpisany do rejestru zabytków Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
16 Działalność bibliotek Czas przeznaczony na doskonalenie zawodowe
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
18 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
19 Działalność bibliotek Czas trwania zorganizowanych imprez
 • Rodzaj imprezy-godziny
Rozwiń grupowanie
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Czytaki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Działalność bibliotek Czytelnicy w bibliotekach naukowych szkół wyższych
 • Kategorie czytelników w bibliotekach naukowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność bibliotek Czytelnicy w bibliotekach pedagogicznych
 • Kategorie czytelników w bibliotekach pedagogicznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność bibliotek Czytelnicy w bibliotekach publicznych
 • Kategorie czytelników w bibliotekach publicznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność bibliotek Czytelnicy w bibliotekach publicznych
 • Wiek czytelników
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność bibliotek Czytelnicy
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Czytniki książek elektronicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Działalność bibliotek Dni otwarcia biblioteki w tygodniu
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Działalność bibliotek Działalność biblioteki / filii Zmienna jakościowa
 • rok
29 Działalność bibliotek Elektroniczne (e-mail / sms) powiadamianie o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych Zmienna jakościowa
 • rok
30 Działalność bibliotek Elektroniczne kursy, szkolenia biblioteczne (e-learning) Zmienna jakościowa
 • rok
31 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
32 Pracujący, w tym zatrudnieni Etaty przeliczeniowe
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
33 Działalność bibliotek Formularze zapytań do bibliotekarza Zmienna jakościowa
 • rok
34 Działalność bibliotek Forum dyskusyjne, księga gości Zmienna jakościowa
 • rok
35 Działalność bibliotek Godziny otwarcia biblioteki po 16
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
36 Działalność bibliotek Godziny otwarcia biblioteki
 • h
Zmienna ilościowa
 • rok
37 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
38 Działalność bibliotek Interaktywne usługi informacyjne (komunikatory, czat, itp.) Zmienna jakościowa
 • rok
39 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery dostępne dla użytkowników podłączone do Internetu
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
40 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery dostępne dla użytkowników
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
41 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery użytkowane w bibliotece z zainstalowanym programem do czytania książek elektronicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
42 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery użytkowane w bibliotece zakupione w roku sprawozdawczym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
43 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Komputery użytkowane w bibliotece
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
44 Działalność bibliotek Korzystanie ze zbiorów elektronicznych - sesje
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
45 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Miejsca dla czytelników - osób niepełnosprawnych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
46 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Miejsca dla czytelników
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
47 Działalność bibliotek Możliwość korzystania z katalogu on-line Zmienna jakościowa
 • rok
48 Działalność bibliotek Możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych Zmienna jakościowa
 • rok
49 Działalność bibliotek Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne Zmienna jakościowa
 • rok
50 Działalność bibliotek Możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia Zmienna jakościowa
 • rok
51 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
52 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty cyfrowe udostępnione w bibliotece cyfrowej on-line
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
53 Działalność bibliotek Obiekty dodane do repozytorium instytucjonalnego biblioteki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
54 Działalność bibliotek Obiekty włączone do biblioteki cyfrowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
55 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Obiekty zdigitalizowane
 • Rodzaje obiektów zdigitalizowanych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
56 Działalność bibliotek Oddziały dla dzieci i młodzieży
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
57 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
58 Działalność bibliotek Odwiedziny w bibliotece
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
59 Cechy organizacyjno-prawne Organizator jednostki Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
60 Działalność bibliotek Placówka biblioteczna Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
61 Działalność bibliotek Pobrane dokumenty ze zbiorów elektronicznych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
62 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Powierzchnia użytkowa pomieszczeń bibliotecznych
 • m2
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
63 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy pełnozatrudnieni
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
64 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy pełnozatrudnieni
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
65 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
66 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • Kobiety
 • Kategorie wykonywanych zajęć w bibliotece
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
67 Działalność bibliotek Profile na portalach społecznościowych Zmienna jakościowa
 • rok
68 Działalność bibliotek Projekty biblioteczne realizowane we współpracy
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
69 Działalność bibliotek Publikacje pracowników biblioteki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
70 Działalność bibliotek Punkty biblioteczne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
71 Działalność bibliotek Realizacja zadań ponadlokalnych przez bibliotekę Zmienna jakościowa
 • rok
72 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
73 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Rodzaj budynku użytkowanego przez instytucję kultury Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
74 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Rok wybudowania budynku użytkowanego przez instytucję kultury Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
75 Działalność bibliotek Tytuły wydawnictw własnych biblioteki
 • Rodzaje wydawnictw bibliotecznych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
76 Działalność bibliotek Uczestnicy doskonalenia zawodowego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
77 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaj imprezy-uczestnicy
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
78 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
79 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Użytkowanie bibliotecznego programu komputerowego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
80 Działalność bibliotek Użytkownicy zarejestrowani w bibliotece
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
81 Działalność bibliotek Wydatki na materiały biblioteczne
 • Rodzaje wydatków na materiały biblioteczne
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
82 Konserwacja i digitalizacja zbiorów Wydatki poniesione na digitalizację
Zmienna ilościowa
 • rok
83 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia
 • Wypożyczenia na zewnątrz/ na miejscu
 • Kategorie wypożyczanych materiałów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
84 Działalność bibliotek Wypożyczenia i udostępnienia
 • Wypożyczenie do bibliotek/z bibliotek
 • Kategorie wypożyczanych materiałów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
85 Działalność bibliotek Wyświetlenia publikacji z własnej biblioteki cyfrowej
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
86 Działalność bibliotek Zamówienia ogółem
 • Wypożyczenie do bibliotek/z bibliotek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
87 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne - ubytki
 • Rodzaje zbiorów bibliotecznych-ubytki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
88 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne - wpływy z zakupu
 • Rodzaje zbiorów bibliotecznych-wpływy z zakupu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
89 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne - wpływy
 • Rodzaje zbiorów bibliotecznych-wpływy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
90 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne poddane konserwacji i ochronie
 • Konserwacja/ ochrona zbiorów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
91 Działalność bibliotek Zbiory biblioteczne
 • Rodzaje zbiorów bibliotecznych - stan na 31 XII
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia roku poprzedzającego rok sprawozdawczy
 • 31 grudnia
92 Działalność bibliotek Zbiory opracowane komputerowo, jako procent ogólnej liczby zbiorów
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
93 Działalność bibliotek Zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych, spoza sieci instytucji Zmienna jakościowa
 • rok
94 Informacje o sprawozdawcy E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety