Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
K-08 - sprawozdanie kina
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa kina Zmienna opisowa
 • rok
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • rok
4 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
5 Cechy organizacyjno-prawne Właściciel kina
 • Własciciel kina
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
6 Dane identyfikacyjne Podmiot prowadzący kino
 • Podmiot prowadzący
Rozwiń grupowanie
Zmienna opisowa
 • rok
7 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej, ) Zmienna adresowa
 • rok
8 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Działalność w dziedzinie kinematografii Rodzaj kina Zmienna jakościowa
 • rok
11 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych
Rozwiń grupowanie
 • Odpowiedzi tak/nie
Zmienna jakościowa
 • rok
12 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Internetowy system rezerwacji biletów Zmienna jakościowa
 • rok
13 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Sale projekcyjne w kinie stałym
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Jaka jest liczba miejsc na widowni w kinie stałym (stan w dniu 31 XII)
 • Sale w kinach stałych
Rozwiń grupowanie
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Cechy organizacyjno-prawne Data rozpoczęcia działalności Zmienna określająca czas
 • rok
16 Cechy organizacyjno-prawne Data zakończenia działalności Zmienna określająca czas
 • rok
17 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Aparatura projekcyjna Zmienna jakościowa
 • rok
18 Działalność w dziedzinie kinematografii Seanse filmowe
 • Rodzaj filmów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność w dziedzinie kinematografii Seanse filmowe na wsi
 • Rodzaj filmów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność w dziedzinie kinematografii Widzowie w kinach
 • Rodzaj filmów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność w dziedzinie kinematografii Widzowie w kinach na wsi
 • Rodzaj filmów
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność kulturalno-edukacyjna Imprezy cykliczne
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność kulturalno-edukacyjna Uczestnicy imprez cyklicznych
 • Rodzaj imprezy
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracujący
 • zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy pełnozatrudnieni
 • Zatrudnienie według płci i wykształcenia
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
29 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
30 Dane adresowe i terytorialne Dane teleadresowe (składowe: Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • rok