Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
K-10 - sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, Ulica, Numer budynku, Numer lokalu, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer telefonu, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
4 Dane adresowe i terytorialne Adres strony WWW (składowe: Adres strony internetowej, ) Zmienna adresowa
 • rok
5 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Odsłony strony internetowej jednostki
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Infrastruktura i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej Unikalni użytkownicy strony internetowej jednostki
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Sprzedaż dzieł sztuki lub antyków Zmienna jakościowa
 • rok
8 Rodzaj prowadzonej działalności Działalność wystawiennicza dzieł sztuki lub antyków Zmienna jakościowa
 • rok
9 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Organizacja wystaw Zmienna jakościowa
 • rok
10 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Organizacja odczytów, prelekcji, spotkań, konferencji, sympozjów, warsztatów, lekcji Zmienna jakościowa
 • rok
11 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Organizacja seansów filmowych, performance, imprez muzycznych Zmienna jakościowa
 • rok
12 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Wydawanie książek, albumów, katalogów lub folderów Zmienna jakościowa
 • rok
13 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Promocja artystów Zmienna jakościowa
 • rok
14 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Wystawianie prac uczniów lub studentów szkół artystycznych Zmienna jakościowa
 • rok
15 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Fundowanie stypendiów lub inny rodzaj pomocy finansowej dla uczniów lub studentów Zmienna jakościowa
 • rok
16 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Wypożyczenia zbiorów lub pojedynczych prac innym podmiotom Zmienna jakościowa
 • rok
17 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Udostępnianie sal dla grup zajęciowych Zmienna jakościowa
 • rok
18 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Współpraca jednostek prowadzących działalność na rynku dzieł sztuki i antyków Zmienna jakościowa
 • rok
19 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Czy jednostka posiadała stoisko na targach sztuki? Zmienna jakościowa
 • rok
20 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Nazwa targów sztuki, na których jednostka posiadała stoisko Zmienna opisowa
 • rok
21 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Miejsce targów sztuki (składowe: Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • rok
22 Cechy organizacyjno-prawne Czy jednostka posiadała filie lub oddziały zlokalizowane w innym województwie niż główna siedziba, które sprzedawały dzieła sztuki lub antyki? Zmienna jakościowa
 • rok
23 Cechy organizacyjno-prawne Organizacje branżowe, do których jednostka należała Zmienna opisowa
 • rok
24 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Sprzedaż dzieł sztuki lub antyków własnych oraz komisowych
 • Rodzaje dzieł sztuki lub antyków
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Sprzedaż dzieł sztuki lub antyków własnych oraz komisowych
 • Kanały dystrybucji dzieł sztuki lub antyków
Rozwiń grupowanie
Zmienna ilościowa
 • rok
26 Rodzaj prowadzonej działalności Czy jednostka prowadziła inny rodzaj działalności niż sprzedaż dzieł sztuki lub antyków? Zmienna jakościowa
 • rok
27 Działalność podmiotów na rynku dzieł sztuki i antyków Udział przychodów ze sprzedaży dzieł sztuki lub antyków w przychodach ogółem
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
28 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
29 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
30 Informacje o sprawozdawcy E-mail kontaktowy w zakresie sporządzonego sprawozdania (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok