Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KFT-1 - sprawozdanie z działalności klubu sportowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność klubów sportowych Członkowie klubu sportowego
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Działalność klubów sportowych Ćwiczący w klubie
 • Płeć
 • Wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Zawodnicy sportowi Zawodnicy zarejestrowani w polskim lub okręgowym związku sportowym
 • Płeć
 • Wiek
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Działalność klubów sportowych Jeżeli w 2020 r. nie prowadzili Państwo działalności klubu sportowego, prosimy odesłać formularz na adres Urzędu Statystycznego w Rzeszowie. Prosimy zaznaczyć przyczynę. Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
5 Działalność klubów sportowych Do jakiego pionu sportowego należy klub? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
6 Działalność klubów sportowych Czy klub uczestniczy we współzawodnictwie sportowym systemu sportu młodzieżowego oraz seniorów na poziomie ogólnopolskim? Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
7 Sportowa kadra szkoleniowa Trenerzy sportu
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
9 Sportowa kadra szkoleniowa Instruktorzy sportu
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Sportowa kadra szkoleniowa Inne osoby prowadzące zajęcia sportowe
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy administracyjni
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Kadra medyczna Pracownicy medyczni i odnowy biologicznej
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Działalność klubów sportowych Sekcje sportowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Działalność klubów sportowych Ćwiczący w sekcjach sportowych
 • Kategorie wiekowe
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Sportowa kadra szkoleniowa Trenerzy sportu
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Sportowa kadra szkoleniowa Instruktorzy sportu
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Sportowa kadra szkoleniowa Inne osoby prowadzące zajęcia sportowe
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
19 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczny na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnienia formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
20 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety