Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KFT-2 - sprawozdanie z działalności polskiego związku sportowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Działalność polskiego związku sportowego Okręgowe związki sportowe
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Działalność polskiego związku sportowego Budżet polskiego związku sportowego
 • Budżet polskiego związku sportowego
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Sportowa kadra szkoleniowa Kadra szkoleniowa
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Działalność klubów sportowych Kluby sportowe
 • Udział we współzawodnictwie sportowym
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Pracownicy medyczni i odnowy biologicznej
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy administracyjni
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Działalność polskiego związku sportowego Kursy organizowane przez związek sportowy
 • Rodzaje kursów organizowanych przez polski związek sportowy lub okręgowe związki sportowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Działalność polskiego związku sportowego Sędziowie sportowi
 • Płeć
 • Klasy sędziów sportowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Sportowa kadra szkoleniowa Instruktorzy sportu
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Sportowa kadra szkoleniowa Trenerzy sportu
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Działalność polskiego związku sportowego Uczestnicy kursów organizowanych przez związek sportowy
 • Rodzaje kursów organizowanych przez polski związek sportowy lub okręgowe związki sportowe
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Zawodnicy sportowi Zawodnicy
 • Kategorie wiekowe
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Zawodnicy sportowi Reprezentanci Polski
 • Płeć
 • Kategorie wiekowe
 • Reprezentanci
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Działalność polskiego związku sportowego Uczestnicy zawodów sportowych
 • Kategorie wiekowe
 • Zawody sportowe
 • Uczestnicy zawodów sportowych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Działalność polskiego związku sportowego Miejsca medalowe
 • Kategorie wiekowe
 • Zawody sportowe
 • Miejsca medalowe
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Działalność polskiego związku sportowego Rozegranie zawodów sportowych
 • Zawody sportowe
 • Kategorie wiekowe
Rozwiń grupowanie
 • Rozegranie zawodów sportowych
Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
20 Działalność polskiego związku sportowego Sędziowie sportowi
 • Klasy sędziów sportowych
 • Województwa
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Sportowa kadra szkoleniowa Trenerzy sportu
 • Płeć
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Sportowa kadra szkoleniowa Instruktorzy sportu
 • Województwa
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Działalność klubów sportowych Sekcje sportowe
 • Województwa
 • Udział we współzawodnictwie sportowym
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Zawodnicy sportowi Zawodnicy
 • Województwa
 • Płeć
 • Kategorie wiekowe
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Zawodnicy sportowi Zawodnicy zagraniczni występujący w Polsce
 • Płeć
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Działalność polskiego związku sportowego Zawodnicy niepełnosprawni
 • Płeć
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Działalność polskiego związku sportowego Uczestnicy zawodów sportowych
 • Uczestnicy zawodów sportowych
 • Zawody sportowe
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Działalność polskiego związku sportowego Sędziowie sportowi
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Działalność polskiego związku sportowego Sędziowie sportowi
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Zawodnicy sportowi Zawodnicy
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia