Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KK-1 - roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Numer identyfikacyjny REGON jednostki sprawozdawczej Zmienna identyfikacyjna
2 Działalność w dziedzinie kinematografii Tytuł filmu w języku oryginalnym Zmienna opisowa
  • rok
3 Działalność w dziedzinie kinematografii Tytuł filmu w języku polskim Zmienna opisowa
  • rok
4 Działalność w dziedzinie kinematografii Kraj produkcji filmu Zmienna jakościowa
  • rok
5 Działalność w dziedzinie kinematografii Data premiery filmu Zmienna określająca czas
  • przeszłość
6 Działalność w dziedzinie kinematografii Liczba widzów filmu
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
7 Działalność w dziedzinie kinematografii Liczba ekranów kinowych, na których wyświetlany był film
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • rok
8 Działalność w dziedzinie kinematografii Przychody ze sprzedaży biletów w kinach
Zmienna ilościowa
  • rok