Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
KT-2 - wykorzystanie turystycznego obiektu noclegowego
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Turystyczna baza noclegowa Średnia liczba dostępnych miejsc noclegowych
 • Miesiące
Rozwiń grupowanie
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość poczty, Kod pocztowy, Numer lokalu, Numer budynku, Ulica, Miejscowość, Gmina, Powiat, Województwo, Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne Nazwa obiektu Zmienna identyfikacyjna
4 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Noclegi udzielone turystom zagranicznym
 • Miesiące
Rozwiń grupowanie
 • osobonoc
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Udzielone noclegi
 • Miesiące
Rozwiń grupowanie
 • osobonoc
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Turyści zagraniczni korzystający z noclegów
 • Miesiące
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Turyści korzystający z noclegów
 • Miesiące
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Turystyczna baza noclegowa Dni działalności obiektu noclegowego
 • Miesiące
Rozwiń grupowanie
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Turystyczna baza noclegowa Turystyczny obiekt noclegowy Zmienna jakościowa
 • rok
10 Turystyczna baza noclegowa Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych
 • Miejsca noclegowe w turystycznych obiektach noclegowych
Rozwiń grupowanie
 • msc.
Zmienna ilościowa
 • 31 lipca
11 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na przygotowanie danych dla potrzeb wypełnianego formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
13 Obciążenie respondentów Proszę podać szacunkowy czas (w minutach) przeznaczony na wypełnienie formularza
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
14 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Turyści zagraniczni korzystający z noclegów
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych Noclegi udzielone turystom zagranicznym
 • osobonoc
Zmienna ilościowa
 • rok