Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
L-03 - sprawozdanie o lasach prywatnych (osób fizycznych i prawnych)
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych
 • Formy własności leśnej
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Zasoby leśne Powierzchnia gruntów leśnych
 • Formy własności leśnej
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Zasoby leśne Grunty zalesione
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Zasoby leśne Grunty niezalesione
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Zasoby leśne Grunty związane z gospodarką leśną
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Zasoby leśne Lasy ochronne
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Zasoby leśne Powierzchnia objęta aktualnymi uproszczonymi planami urządzenia lasu
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Zasoby leśne Powierzchnia objęta inwentaryzacjami stanu lasu
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Zasoby leśne Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowana przez jednostki Lasów Państwowych
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Zasoby leśne Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowana przez parki narodowe
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Zasoby leśne Powierzchnia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa nadzorowana przez służby powiatu (miasta)
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Zasoby leśne Przyrost powierzchni gruntów leśnych
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
14 Zasoby leśne Przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
15 Zasoby leśne Przeklasyfikowanie gruntów nieleśnych zalesionych sztucznie
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
16 Zasoby leśne Pozostałe przyczyny przyrostu powierzchni gruntów leśnych
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
17 Zasoby leśne Ubytek powierzchni gruntów leśnych
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
18 Hodowla lasu Odnowienia
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
19 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
20 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne zrębów na powierzchniach otwartych i pod osłoną drzewostanu
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
21 Hodowla lasu Odnowienia sztuczne na powierzchni halizn i płazowin
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
22 Hodowla lasu Odnowienia naturalne
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
23 Hodowla lasu Zalesienia gruntów nieleśnych
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
24 Hodowla lasu Poprawki i uzupełnienia
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
25 Hodowla lasu Pielęgnowanie lasu
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
26 Hodowla lasu Pielęgnowanie upraw i młodników
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
27 Hodowla lasu Powierzchnia trzebieży
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • ha
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
28 Pozyskanie drewna Pozyskanie drewna (grubizny)
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
29 Pozyskanie drewna Pozyskanie drewna (grubizna iglasta)
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
30 Pozyskanie drewna Grubizna iglasta (drewno dłużycowe)
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
31 Pozyskanie drewna Grubizna iglasta (drewno stosowe)
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
32 Pozyskanie drewna Pozyskanie drewna (grubizna liściasta)
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
33 Pozyskanie drewna Grubizna liściasta (drewno dłużycowe)
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
34 Pozyskanie drewna Grubizna liściasta (drewno stosowe)
 • TERYT (powiat)
Rozwiń grupowanie
 • m3
Zmienna ilościowa
 • od początku roku do końca okresu sprawozdawczego
35 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
36 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety