Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
ŁP-3 - zestawienie tabelaryczne z danymi o liczbie abonentów radia i telewizji
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Abonenci radia i telewizji Abonenci radia
 • Charakter miejscowości
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Abonenci radia i telewizji Abonenci telewizji
 • Charakter miejscowości
 • Województwa
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety