Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
M-09 - sprawozdanie o wywozie i przetwarzaniu odpadów komunalnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Odpady komunalne Instalacje odgazowywania składowisk kontrolowanych czynnych
 • Rodzaj instalacji odgazowywania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Odpady komunalne Odpady komunalne zmieszane przeznaczone do przetworzenia
 • Wstępne przetwarzanie odpadów komunalnych
 • Kierunki zagospodarowania odpaów komunalnych
 • Straty procesowe
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Odpady komunalne Odpady komunalne zebrane (odebrane) selektywnie przeznaczone do przetworzenia
 • Odpady selektywne
 • Kierunki zagospodarowania odpadów komunalnych
 • województwo
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Odpady komunalne Odpady komunalne zebrane (odebrane) zmieszane
 • Źródła pochodzenia odpadów komunalnych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Odpady komunalne Składowiska kontrolowane czynne
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Odpady komunalne Powierzchnia zrekultywowana składowisk kontrolowanych o zakończonej eksploatacji
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Odpady komunalne Powierzchnia składowisk kontrolowanych o zakończonej eksploatacji
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Odpady komunalne Składowiska kontrolowane o zakończonej eksploatacji
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Odpady komunalne Bieżąca powierzchnia zrekultywowana składowisk kontrolowanych czynnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Odpady komunalne Składowiska kontrolowane czynne z instalacją odgazowywania
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
12 Odpady komunalne Całkowita powierzchnia zrekultywowana składowisk kontrolowanych czynnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Odpady komunalne Powierzchnia składowisk kontrolowanych czynnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
15 Odpady komunalne Energia cieplna wyprodukowana na składowiskach kontrolowanych czynnych
 • MJ
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Odpady komunalne Energia elektryczna wyprodukowana na czynnych składowiskach kontrolowanych
 • kWh
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
18 Odpady komunalne Odpady komunalne zebrane (odebrane) selektywnie
 • Odpady selektywne
 • Źródła pochodzenia odpadów komunalnych
Rozwiń grupowanie
 • t
Zmienna ilościowa
 • rok