Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MG-18 - zatrudnienie według wieku w koksownictwie
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa pełna jednostki Zmienna identyfikacyjna
2 Dane adresowe i terytorialne Adres siedziby (składowe: Miejscowość, Ulica, Kod pocztowy, Miejscowość poczty, Numer budynku, Numer lokalu, ) Zmienna adresowa
  • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Koksownictwo Zatrudnienie w koksownictwie
  • Staż pracy
  • Kategorie zatrudnienia
Rozwiń grupowanie
  • osoba
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety
6 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
  • min
Zmienna ilościowa
  • wypełnienie sprawozdania / ankiety