Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MN-01 - sprawozdanie o działalności badawczej i rozwojowej w dziedzinie biotechnologii
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Działalność w dziedzinie biotechnologii Działalność B+R w dziedzinie biotechnologii
 • Obszar zastosowania biotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj działalności
Zmienna jakościowa
 • rok
2 Działalność w dziedzinie biotechnologii Działalność B+R w dziedzinie biotechnologii
 • Rodzaj stosowanych technik w biotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • Rodzaj działalności
Zmienna jakościowa
 • rok
3 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej poza jednostką sprawozdawczą
 • Środki przekazane podmiotom
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
 • Nakłady wewnętrzne faktycznie poniesione
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
 • Środki otrzymane od podmiotów krajowych
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
 • Środki otrzymane od podmiotów zagraniczncyh
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
 • Środki przypadające na obszar zastosowań biotechnologii
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
 • Środki przypadające na rodzaj badań
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
10 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
11 Działalność badawcza i rozwojowa Finansowanie działalności B+R w dziedzinie biotechnologii realizowanej w jednostce sprawozdawczej
 • Środki własne
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Działalność w dziedzinie biotechnologii Nakłady na wytworzenie sprzedanych wyników prac B+R w dziedzinie biotechnologii
 • Źródło pochodzenia środków
Rozwiń grupowanie
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Działalność w dziedzinie biotechnologii Patenty w dziedzinie biotechnologii uzyskane w Urzędzie Patentowym RP
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Działalność w dziedzinie biotechnologii Patenty w dziedzinie biotechnologii uzyskane w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Działalność badawcza i rozwojowa Personel w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
 • Liczba pracujących
 • Wykształcenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Działalność badawcza i rozwojowa Personel w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
 • Liczba ekwiwalentów pełnego czasu pracy
 • Grupy zawodów (funkcji)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
17 Działalność w dziedzinie biotechnologii Planowane zgłoszenia wynalazków w dziedzinie biotechnologii w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
18 Działalność w dziedzinie biotechnologii Przychody ze sprzedaży wyników prac B+R w dziedzinie biotechnologii
 • tys. PLN
Zmienna ilościowa
 • rok
19 Działalność w dziedzinie biotechnologii Publikacje naukowe w dziedzinie biotechnologii
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
20 Działalność w dziedzinie biotechnologii Uzyskane stopnie naukowe w dyscyplinie biotechnologia
 • Dziedzina nauki i sztuki
 • Stopień naukowy
 • Wiek
 • Płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
21 Działalność w dziedzinie biotechnologii Współpraca badawcza w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
 • Sektor
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
22 Działalność w dziedzinie biotechnologii Zakup patentów i licencji z dziedziny biotechnologii
 • Źródło zakupu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
23 Działalność w dziedzinie biotechnologii Zgłoszone wynalazki w dziedzinie biotechnologii dokonane w zagranicznych urzędach patentowych
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
24 Działalność w dziedzinie biotechnologii Zgłoszone wynalazki w dziedzinie biotechnologii w Urzędzie Patentowym RP
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
25 Działalność badawcza i rozwojowa Personel w działalności B+R w dziedzinie biotechnologii
 • Liczba osób
 • Grupy zawodów (funkcji)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia