Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
BS - sprawozdanie ze sprzedaży usług związanych z obsługą działalności gospodarczej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej Przychody netto ze sprzedaży
 • Wybrane elementy PKWiU 2015
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej Przychody netto ze sprzedaży
 • Struktura przychodów netto ze sprzedaży według siedziby klienta
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
4 Informacje o sprawozdawcy e-mail osoby sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
5 Informacje o sprawozdawcy e-mail sekretariatu jednostki sporządzającej sprawozdanie (składowe: Adres e-mail, ) Zmienna adresowa
 • rok
6 Rodzaj prowadzonej działalności Przeważający rodzaj prowadzonej działalności Zmienna identyfikacyjna
7 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Usługi związane z obsługą działalności gospodarczej Przychody netto ze sprzedaży
 • Pozostała działalność
Rozwiń grupowanie
 • tys. zł
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Dane identyfikacyjne REGON biura rachunkowego Zmienna identyfikacyjna
11 Dane identyfikacyjne Czy za Państwa firmę sprawozdanie wypełnia biuro rachunkowe? Zmienna jakościowa
 • rok