Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MSWiA-34 - sprawozdanie o zarejestrowanych w poradni kardiologicznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Zarejestrowani w Poradni Kardiologicznej
 • Miejsce skierowania osoby na leczenie
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
3 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Zarejestrowani w Poradni Kardiologicznej
 • Choroby osób zarejestrowanych
 • Zarejestrowani
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety