Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MSWiA-39 - sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
2 Zachorowania, problemy zdrowotne Zarejestrowani w poradni / gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy
 • Typy chorób
 • Osoby zarejestrowane, skreślone z ewidencji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zachorowania, problemy zdrowotne Zarejestrowani w poradni / gabinecie specjalistycznym chorób płuc i gruźlicy lekooporni
 • Lekooporni
 • Osoby zarejestrowane, skreślone z ewidencji
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
5 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety