Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ/Szp-11B - karta statystyczna psychiatryczna
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Dane identyfikacyjne Nazwa podmiotu leczniczego w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Zmienna identyfikacyjna
2 Dane identyfikacyjne Symbol placówki nadany przez IPiN Zmienna identyfikacyjna
3 Dane identyfikacyjne Początek nazwiska Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
4 Dane identyfikacyjne Początek imienia Zmienna opisowa
 • 31 grudnia
5 Cechy demograficzne osób Płeć Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
6 Cechy demograficzne osób Data urodzenia Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
7 Dane adresowe i terytorialne Adres zamieszkania (składowe: Województwo, Powiat, Gmina, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • 31 grudnia
8 Cechy demograficzne osób Rodzaj miejscowości zamieszkania Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
9 Zachorowania, problemy zdrowotne Podstawa płatności za pobyt w szpitalu Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
10 Zachorowania, problemy zdrowotne Po raz, który w życiu przyjęty(a) do placówki
 • bezwymiarowy
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Zachorowania, problemy zdrowotne Przyjęty(a) pierwszy raz do placówki Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
12 Zachorowania, problemy zdrowotne Czas od ostatniego wypisu z oddziału psychiatrycznego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
13 Cechy demograficzne osób Stan cywilny Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
14 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Główne źródło utrzymania osoby Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
15 Zachorowania, problemy zdrowotne Wydający skierowanie do szpitala Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
16 Zachorowania, problemy zdrowotne Tryb przyjęcia do szpitala Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
17 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Wykształcenie Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
18 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Z kim mieszka Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
19 Cechy społeczno-ekonomiczne osób Stopień niepełnosprawności Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
20 Zachorowania, problemy zdrowotne Wypisany ze szpitala - jako Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
21 Zachorowania, problemy zdrowotne Wypisany ze szpitala - dokąd Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
22 Zachorowania, problemy zdrowotne Obserwacja sądowo-psychiatryczna Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
23 Zachorowania, problemy zdrowotne Obserwacja sądowo-psychiatryczna Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
24 Zachorowania, problemy zdrowotne Choroba zasadnicza Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
25 Zachorowania, problemy zdrowotne Choroba współistniejąca Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
26 Zachorowania, problemy zdrowotne Próba samobójcza w wywiadzie w ciągu ostatnich 12 miesięcy Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
27 Zachorowania, problemy zdrowotne Powiązanie hospitalizacji z próbą samobójczą Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
28 Zachorowania, problemy zdrowotne Wyjściowa przyczyna zgonu wg rozpoznania klinicznego Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
29 Zachorowania, problemy zdrowotne Przyczyna zgonu wg wyniku sekcji Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia
30 Zachorowania, problemy zdrowotne Data przyjęcia do placówki, w której pacjent przebywał w trakcie ostatniego roku Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
31 Zachorowania, problemy zdrowotne Data przeniesienia - wypisu z placówki, w której pacjent przebywał w trakcie ostatniego roku Zmienna określająca czas
 • 31 grudnia
32 Zachorowania, problemy zdrowotne Stosowanie terapii elektrowstrząsami w trakcie hospitalizacji Zmienna jakościowa
 • 31 grudnia