Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-14 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zachorowania, problemy zdrowotne Badania serologiczne i mikrobiologiczne
 • Badania serologiczne i mikrobiologiczne
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Zachorowania, problemy zdrowotne Badania uzupełniające
 • Badania
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Zachorowania, problemy zdrowotne Leczeni po raz pierwszy i pozostający pod obserwacją
 • wiek leczonych
 • Leczeni
 • płeć (m, k)
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia