Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-35 - sprawozdanie z działalności wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Ambulatoryjna opieka zdrowotna - działalność Struktura przychodów WOMP
 • źródła finansowania
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Kadra medyczna Lekarze
 • Zatrudnienie w WOMP lekarze
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Kadra medyczna Inni pracownicy
 • Zatrudnienie w WOMP inni pracownicy wyszczególnienie
 • Zatrudnienie w WOMP inni pracownicy liczba pracowników
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Profilaktyka zdrowotna Jednostki podstawowe służby medycyny pracy
 • Jednostki podstawowe służby medycyny pracy liczba jednostek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Profilaktyka zdrowotna Konsultacje
 • Działalność konsultacyjna wyszczególnienie
 • Działalność konsultacyjna, liczba osób
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Profilaktyka zdrowotna Konsultacje
 • Działalność konsultacyjna wyszczególnienie
 • Działalność konsultacyjna, liczba konsultacji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Profilaktyka zdrowotna Konsultacje
 • Działalność konsultacyjna wyszczególnienie
 • Działalność konsultacyjna, liczba zabiegów
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Profilaktyka zdrowotna Odwołania od orzeczenia wydanego przez jednostkę podstawową SMP
 • Działalność odwoławcza, liczba odwołań od orzeczeń wydanych przez jednostki podstawowe
 • Działalność odwoławcza w ramach odwołania kandydata/pracownika, pracodawcę
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Profilaktyka zdrowotna Odwołania od orzeczenia wydanego przez jednostkę podstawową SMP
 • Działalność odwoławcza, liczba odwołań od orzeczeń wydanych przez jednostki podstawowe
 • Działalność odwoławcza w ramach odwołania ucznia/studenta/uczestnika studium doktoranckiego, szkołę
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Profilaktyka zdrowotna Kontrole przeprowadzone w jednostkach podstawowych SMP
 • Działalność kontrolna, liczba kontroli
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Profilaktyka zdrowotna Szkolenia przeprowadzone w jednostkach podstawowych smp
 • Dzialalność szkoleniowa, liczba szkoleń, liczba osób
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia