Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-45A - sprawozdanie z zatrudnienia
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Pracujący, w tym zatrudnieni Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
  • komórki
  • wymar czasu pracy; wykształcenie
Rozwiń grupowanie
  • szt.
Zmienna ilościowa
  • 31 grudnia roku poprzedzającego rok badania