Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-48 - sprawozdanie z działalności w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Stan sanitarny obiektów produkcji żywności
 • obiekty
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • PLN
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Stan sanitarny obiektów obrotu żywnością
 • obiekty
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • PLN
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Stan sanitarny obiektów żywienia zbiorowego
 • obiekty
 • ewidencja
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zbadane próbki środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków
 • rodzaj próbki
 • kierunki badania
 • Pochodzenie produktu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zbadane próbki sanitarne, kontroli posiłków, zatruć pokarmowych
 • rodzaj próbki
 • kierunki badania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zbadane próbki środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków oraz badania sanitarne
 • kierunki badania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Oznaczenia laboratoryjne w próbkach żywności i sanitarnych
 • rodzaj oznaczenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Oznaczenia laboratoryjne w próbkach materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków
 • rodzaj oznaczenia
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zdyskwalifikowane próbki środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków
 • rodzaj próbki
 • kierunki badania
 • Pochodzenie produktu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zdyskwalifikowane próbki sanitarne, kontroli posiłków, zatruć pokarmowych
 • rodzaj próbki
 • kierunki badania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Zdyskwalifikowane próbki środków spożywczych, materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością, kosmetyków oraz badania sanitarne
 • kierunki badania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Obiekty objęte oceną sposobu żywienia w zakładach zamkniętych żywienia zbiorowego
 • rodzaj obiektu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Ocena sposobu żywienia w zakładach zamkniętych żywienia zbiorowego
 • rodzaj obiektu
 • wyniki oceny
 • badane składniki
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Nadzór w zakresie higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Nadzór nad obiektami produkcji, konfekcjonowania i obrotu kosmetykami
 • rodzaj obiektu
 • efekty nadzopru
Rozwiń grupowanie
 • PLN
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia