Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-57 - roczne sprawozdanie o zachorowaniach na wybrane choroby zakaźne według płci, wieku, miejsca zamieszkania oraz ich sezonowości
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zachorowania, problemy zdrowotne Zachorowania
 • wiek
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Zachorowania, problemy zdrowotne Zachorowania
 • wiek
 • miejsce zamieszkania (miasto/wieś)
 • płeć (ogółem, m, k)
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Zachorowania, problemy zdrowotne Zachorowania
 • miejsce zamieszkania
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Zachorowania, problemy zdrowotne Sezonowy rozkład zachorowań
 • miesiąc
 • wg daty zachrowania / rejestracji
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia