Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Kadra medyczna Lekarze
 • Pracujący w zawodach medycznych
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
2 Kadra medyczna Lekarze dentyści
 • Pracujący w zawodach medycznych
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
3 Kadra medyczna Ratownicy medyczni
 • Wykształcenie wyższe
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
4 Kadra medyczna Pielęgniarki
 • Wykształcenie wyższe
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
5 Kadra medyczna Położne
 • Wykształcenie wyższe
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
6 Kadra medyczna Diagności laboratoryjni
 • Wykształcenie magisterskie
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
7 Kadra medyczna Inni pracownicy uprawnieni do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej
 • Wykształcenie
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
8 Kadra medyczna Farmaceuci
 • Pracujący w zawodach medycznych
 • płeć
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
9 Kadra medyczna Fizjoterapeuci
 • Wykształcenie
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
10 Kadra medyczna Psycholodzy
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
11 Kadra medyczna Logopedzi
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
12 Kadra medyczna Personel techniczny z wyższym wykształceniem
 • Personel techniczny z wyższym wykształceniem
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
13 Kadra medyczna Dietetycy
 • Dietetycy z wykształceniem
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
14 Kadra medyczna Felczerzy
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
15 Kadra medyczna Terapeuci zajęciowi
 • Wykształcenie
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
16 Kadra medyczna Technicy dentystyczni
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
17 Kadra medyczna Technicy farmaceutyczni
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
18 Kadra medyczna Technicy elektroniki i informatyki medycznej
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
19 Kadra medyczna Technicy elektroradiologii
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
20 Kadra medyczna Technicy biomechaniki
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
21 Kadra medyczna Technicy masażyści
 • Technicy msażyści
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
22 Kadra medyczna Instruktorzy higieny
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
23 Kadra medyczna Higienistki szkolne
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
24 Kadra medyczna Higienistki stomatologiczne
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
25 Kadra medyczna Asystentki stomatologiczne
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
26 Kadra medyczna Ortoptyści
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
27 Kadra medyczna Technicy ortopedzi
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
28 Kadra medyczna Opiekunki dziecięce
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
29 Kadra medyczna Opiekunowie medyczni
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
30 Kadra medyczna Protetycy słuchu
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia
31 Kadra medyczna Technicy sterylizacji medycznej
 • Pracujący w zawodach medycznych
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • 31 grudnia