Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
OS-1 - sprawozdanie o emisji zanieczyszczeń powietrza oraz o stanie urządzeń oczyszczających
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Zanieczyszczenie powietrza Emisja zanieczyszczeń powietrza
 • Emisja zanieczyszczeń pyłowych
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Zanieczyszczenie powietrza Emisja zanieczyszczeń powietrza
 • Emisja zanieczyszczeń gazowych
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zanieczyszczenie powietrza Emisja zanieczyszczeń powietrza
 • Emisja toksycznych i szczególnie szkodliwych zanieczyszczeń
Rozwiń grupowanie
 • kg / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Zanieczyszczenie powietrza Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach oczyszczających
 • Zanieczyszczenia pyłowe
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Zanieczyszczenie powietrza Zanieczyszczenia zatrzymane lub zneutralizowane w urządzeniach oczyszczających
 • Zanieczyszczenia gazowe
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Zanieczyszczenie powietrza Emisja zanieczyszczeń powietrza
 • Emisja zanieczyszczeń gazowych niezorganizowana
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Zanieczyszczenie powietrza Emisja zanieczyszczeń powietrza
 • Emisja zanieczyszczeń gazowych
 • Zmiany rzeczywiste emisji w stosunku do roku ubiegłego
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Zanieczyszczenie powietrza Emisja zanieczyszczeń powietrza
 • Emisja zanieczyszczeń pyłowych
 • Zmiany rzeczywiste emisji w stosunku do roku ubiegłego
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Zanieczyszczenie powietrza Emisja zanieczyszczeń powietrza
 • Pył zawieszony
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Zanieczyszczenie powietrza Emisja zanieczyszczeń powietrza
 • Emisja zanieczyszczeń pyłowych niezorganizowana
Rozwiń grupowanie
 • t / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Urządzenia ochrony powietrza Urządzenia oczyszczające
 • Liczba urządzeń czynnych w ciągu roku
 • Skuteczność urządzeń, przepływ gazów odlotowych
Rozwiń grupowanie
 • szt.
 • dam3 / h
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Urządzenia ochrony powietrza Urządzenia oczyszczające
 • Średnia dyspozycyjność eksploatacyjna
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
13 Zanieczyszczenie powietrza Emitory
 • Liczba emitorów na terenie zakładu
Rozwiń grupowanie
 • szt.
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Zanieczyszczenie powietrza Emitory
 • Emitory na terenie zakładu - udział w ogólnej emisji zorganizowanej pyłów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Zanieczyszczenie powietrza Emitory
 • Emitory na terenie zakładu - udział w ogólnej emisji zorganizowanej gazów
Rozwiń grupowanie
 • %
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
17 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
18 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety