Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
OS-4 - sprawozdanie o napełnianiu stawów rybnych
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Nawadnianie użytków rolnych i leśnych Powierzchnia nawadnianych użytków rolnych i leśnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
2 Zaopatrzenie w wodę Pobór wód
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
3 Zaopatrzenie w wodę Pobór wód
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Ścieki Ścieki ponownie wykorzystane
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Stawy rybne Powierzchnia stawów rybnych
 • ha
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Zaopatrzenie w wodę Pobór wód
 • dam3
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
8 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
9 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety