Szczegółowy format przekazywanych danych w roku 2021

Zestaw:
OS-5 - sprawozdanie z oczyszczalni ścieków miejskich i wiejskich
Lp. Nazwa pakietu Nazwa zmiennej
/ pytanie
Grupowanie podstawowe Grupowanie z pozycjami możliwymi do wyboru Lista dopuszczalnych odpowiedzi dla pytania Jednostka
miary
Charakter
zmiennej
Okres
obserwacji
1 Oczyszczalnie ścieków Lokalizacja oczyszczalni (składowe: Powiat, Gmina, Miejscowość, ) Zmienna adresowa
 • rok
2 Oczyszczalnie ścieków Oczyszczalnie ścieków
 • Rodzaj oczyszczalni
Rozwiń grupowanie
 • komunalna/przemyslowa (zakladowa)
Zmienna jakościowa
 • rok
3 Oczyszczalnie ścieków Przepustowość projektowa oczyszczalni
 • Typ oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • m3 / d
Zmienna ilościowa
 • rok
4 Oczyszczalnie ścieków Równoważna liczba mieszkańców
 • Typ oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
5 Ścieki Ścieki dopływające do oczyszczalni
 • Typ oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • dam3 / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
6 Ścieki Ścieki oczyszczane
 • Typ oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • dam3 / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
7 Ścieki Ścieki oczyszczane bez ścieków dowożonych, wód opadowych lub roztopowych oraz infiltracyjnych
 • Typ oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • dam3 / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
8 Ścieki Ścieki dowożone do oczyszczalni
 • Typ oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • dam3 / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
9 Osady Osady wytworzone
 • Zagospodarowanie osadów z oczyszczalni w ciągu roku
 • Typ oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • t s.m.
Zmienna ilościowa
 • rok
10 Ścieki Ładunki zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni
 • Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach
Rozwiń grupowanie
 • kg / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
11 Ścieki Ładunki zanieczyszczeń w ściekach odprowadzonych do wód lub do ziemi
 • Wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach
Rozwiń grupowanie
 • kg / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
12 Oczyszczalnie ścieków Urządzenia do pomiaru natężenia przepływu
 • tak/nie/nie dotyczy
Rozwiń grupowanie
 • tak.nie
Zmienna jakościowa
 • rok
13 Oczyszczalnie ścieków Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków
 • osoba
Zmienna ilościowa
 • rok
14 Ścieki Odprowadzone ścieki po oczyszczeniu bezpośrednio do Morza Bałtyckiego
 • dam3 / r.
Zmienna ilościowa
 • rok
15 Oczyszczalnie ścieków Praca oczyszczalni w ciągu roku
 • dz.
Zmienna ilościowa
 • rok
16 Dane identyfikacyjne REGON Zmienna identyfikacyjna
17 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przygotowanie danych do przekazania
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
18 Obciążenie respondentów Czas przeznaczony na przekazanie danych
 • min
Zmienna ilościowa
 • wypełnienie sprawozdania / ankiety
19 Osady Osady dotychczas składowane na terenie własnym zakładu na składowisku
 • Typ oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • t s.m.
Zmienna ilościowa
 • na koniec okresu sprawozdawczego
20 Osady Osady wykorzystane z dotychczas składowanych
 • Typ oczyszczalni ścieków
Rozwiń grupowanie
 • t s.m.
Zmienna ilościowa
 • na początek okresu sprawozdawczego